“පිරිමි ළමයිනුත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා කියලා තාත්තා මට ගැහුවා.” – අන්ජු

20

බිලියනයකට වැඩි ජනගහනයක් සහිත ඉන්දියාවේ ළාබාලතම ‘A’ ශ්‍රේණියේ පුහුණුකාරිනිය බවට අන්ජු තුරඹේකර් පත්වුණේ පසුගිය වසරේ දීයි. ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් පිළිගත් පුහුණුකාරිනියක වූ අන්ජුගේ කතාව පුදුමාකාරය.  මේ වන විට ඉන්දියාවේ මූලික පාපන්දු සංවර්ධන වැඩසටහන භාරව සිටින්නේ 30 හැවිරිදි ඇයයි. මේ, ඇය සමඟින් ඉන්දියානු මාධ්‍යවේදිනී ලක්ෂ්මි නේගී (Rediffහි) පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක සිංහල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බිලියනයකට වැඩි ජනගහනයක් සහිත ඉන්දියාවේ ළාබාලතම ‘A’ ශ්‍රේණියේ පුහුණුකාරිනිය බවට අන්ජු තුරඹේකර් පත්වුණේ පසුගිය වසරේ දීයි. ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් පිළිගත් පුහුණුකාරිනියක වූ අන්ජුගේ කතාව පුදුමාකාරය.  මේ වන විට ඉන්දියාවේ මූලික පාපන්දු සංවර්ධන වැඩසටහන භාරව සිටින්නේ 30 හැවිරිදි ඇයයි. මේ, ඇය සමඟින් ඉන්දියානු මාධ්‍යවේදිනී ලක්ෂ්මි නේගී (Rediffහි) පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක සිංහල…