දෝනි දැන්මම විශ්‍රාම ගන්නවා ද?

679

දැන්ම ක්‍රීඩා පිටියෙන් සමුගන්නට ඉන්දීය සුපිරි නායක මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ අදහසක් නැතැයි ඔහුගේ කළමනාකරු මිහිර් දිවාකර් මහතා පවසා සිටිනවා. පසුගිය වසරේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් පසුව දෝනි කිසිදු තරගයක් සඳහා සහභාගී නොවූ අතර පසුගිය අඟහරුවාදා 39 හැවිරිදි වියට පා තැබූ දෝනිගේ ක්‍රිකට් අනාගතය පිළිබඳ කතාබහක් ඇති වුනේ මේ වසරේ IPL තරගාවලියත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දැන්ම ක්‍රීඩා පිටියෙන් සමුගන්නට ඉන්දීය සුපිරි නායක මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ අදහසක් නැතැයි ඔහුගේ කළමනාකරු මිහිර් දිවාකර් මහතා පවසා සිටිනවා. පසුගිය වසරේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් පසුව දෝනි කිසිදු තරගයක් සඳහා සහභාගී නොවූ අතර පසුගිය අඟහරුවාදා 39 හැවිරිදි වියට පා තැබූ දෝනිගේ ක්‍රිකට් අනාගතය පිළිබඳ කතාබහක් ඇති වුනේ මේ වසරේ IPL තරගාවලියත්…