හෙන්රිගේ වැඩ වැඩි වෙයි!

2

පසුගිය අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරයේ දී ඉසිපතන විදුහලේ ඉදිරිපෙළ පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කළ හෙන්රි ටෙරන්ස් එළඹෙන තරග වාරය සඳහා විද්‍යා විදුහලේ ඉදිරිපෙළ පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කිරීමට සූදානම් බව වාර්තා වනවා.  එසේම එළඹෙන අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් ද ඔහු යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉදිරිපෙළ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරයේ දී ඉසිපතන විදුහලේ ඉදිරිපෙළ පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කළ හෙන්රි ටෙරන්ස් එළඹෙන තරග වාරය සඳහා විද්‍යා විදුහලේ ඉදිරිපෙළ පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කිරීමට සූදානම් බව වාර්තා වනවා.  එසේම එළඹෙන අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් ද ඔහු යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉදිරිපෙළ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට…