ලසින්ත කොළඹින් නුවරට!

4
New coaching staff appointed for Dharmaraja college

පසුගිය වසරේ ඉසිපතන විදුහලේ සහය පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ ලසින්ත ද කොස්තා 2020 අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරයේ දී මහනුවර ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට සූදානම් බවයි වාර්තා වන්නේ. මාලවනට නව කණ්ඩායමක්! 2020 අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් මහනුවර විද්‍යාර්ථ විදුහලේ A.. 2018 මෙන්ම 2017 වර්ෂයේ පටන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය වසරේ ඉසිපතන විදුහලේ සහය පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ ලසින්ත ද කොස්තා 2020 අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරයේ දී මහනුවර ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට සූදානම් බවයි වාර්තා වන්නේ. මාලවනට නව කණ්ඩායමක්! 2020 අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් මහනුවර විද්‍යාර්ථ විදුහලේ A.. 2018 මෙන්ම 2017 වර්ෂයේ පටන්…