ප්‍රබල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් රැසකට පන්දු 100 තරගාවලියේ අසුන් නැහැ

8

එළඹෙන වසරේ එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත “The Hundred” ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ක්‍රීඩකයින් තෝරාගැනීමේ වෙන්දේසිය ඊයේ (20) ලන්ඩන් නුවර දී පැවැත්විය.   පන්දු 100 ක්‍රිකට් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 24ක්; වැඩිම ලංසුව මාලිට එළඹෙන වසරේ එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත……… එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන වසරේ එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත “The Hundred” ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ක්‍රීඩකයින් තෝරාගැනීමේ වෙන්දේසිය ඊයේ (20) ලන්ඩන් නුවර දී පැවැත්විය.   පන්දු 100 ක්‍රිකට් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 24ක්; වැඩිම ලංසුව මාලිට එළඹෙන වසරේ එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත……… එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම්…