කොදෙව් සීමිත පන්දුවාර නායකත්වයේ වෙනසක්

3

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ එක්දින හා විස්සයි විස්ස කණ්ඩායම් නායකත්වය කිරන් පොලාර්ඩ් වෙත ලබා දීමට එරට ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. රවීගේ වැටුප කෝටි දෙකකින් පමණ ඉහළට! ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස සිය කොන්ත්‍රාත්තුව දිගු කළ රවී ශාස්ත්‍රී හට 20%ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ එක්දින හා විස්සයි විස්ස කණ්ඩායම් නායකත්වය කිරන් පොලාර්ඩ් වෙත ලබා දීමට එරට ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. රවීගේ වැටුප කෝටි දෙකකින් පමණ ඉහළට! ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස සිය කොන්ත්‍රාත්තුව දිගු කළ රවී ශාස්ත්‍රී හට 20%ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක…