උදම් රළ මට්ටු කළ ක්‍රිකට් තරංගය “පුලින”

874
 

පුලිනලාගේ හැමදේකට ම උදව් කළේ මහ මුහුද. එහෙම කළ මුහුද එක්තරා අවස්ථාවක පුලිනලාට එරෙහි වෙනවා. පුලිනගේ අම්මා සුනාමිය විසින් බිළි ගන්නවා. ඊට අවුරුදු 4කට විතර පස්සේ පුලිනගේ තාත්තත් ඒ මුහුදට ම බිලි වෙනවා. ඒ වන විට පුලිනට අවුරුදු 15ක් විතර ඇති.  එදා ඒ කොලු ගැටයා අද 27 හැවිරිදි වියේ පසුවෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පුලිනලාගේ හැමදේකට ම උදව් කළේ මහ මුහුද. එහෙම කළ මුහුද එක්තරා අවස්ථාවක පුලිනලාට එරෙහි වෙනවා. පුලිනගේ අම්මා සුනාමිය විසින් බිළි ගන්නවා. ඊට අවුරුදු 4කට විතර පස්සේ පුලිනගේ තාත්තත් ඒ මුහුදට ම බිලි වෙනවා. ඒ වන විට පුලිනට අවුරුදු 15ක් විතර ඇති.  එදා ඒ කොලු ගැටයා අද 27 හැවිරිදි වියේ පසුවෙන…