පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය කැලඹූ මොරටු පුත්‍රයා “නිශාන් මධුශ්ක“

192

නිශාන් මධුශ්ක ප්‍රනාන්දු මොරටු පුරවරයෙන් ක්‍රිකට් ලොවට දායාද වූ තවත් එක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකි. මොරටු විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ යොවුන් කණ්ඩායමට ද දක්ෂතා එක් කළ ඔහු ගැන Thepapare.com තබන සටහනකි මේ. සුමංගල ක්‍රීඩකයෝ තෙවන වතාවටත් මොරටුව තණතිල්ලේ ජයකෙහෙළි නංවති පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නිශාන් මධුශ්ක ප්‍රනාන්දු මොරටු පුරවරයෙන් ක්‍රිකට් ලොවට දායාද වූ තවත් එක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකි. මොරටු විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ යොවුන් කණ්ඩායමට ද දක්ෂතා එක් කළ ඔහු ගැන Thepapare.com තබන සටහනකි මේ. සුමංගල ක්‍රීඩකයෝ තෙවන වතාවටත් මොරටුව තණතිල්ලේ ජයකෙහෙළි නංවති පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා…