ඩර්බන් වීරයාට වැට බැඳි අරුම පුදුම තේරීම

11

දක්ෂයාට නිසි තැන ලබා දෙමින්, ඔවුන් සතු හැකියාවන් තවදුරටත් ඔප්නංවාලීමට අවශ්‍ය අතහිත නොමදව, නොමසුරුව ලබා දීම ගෙවුණ වසර කිහිපය පුරාවටම ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු බලධාරීන් අතින් සිදූ වූ බව අප කවුරුත් හොදාකාරවම දන්නා කාරණාවකි. එවැනි ඉතාමත් සද්භාවයෙන් ඔවුන් ගනු ලැබූ තීරණයක් නිසා මේ වන විට ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන්නන් නම් පසුවන්නේ තරමක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දක්ෂයාට නිසි තැන ලබා දෙමින්, ඔවුන් සතු හැකියාවන් තවදුරටත් ඔප්නංවාලීමට අවශ්‍ය අතහිත නොමදව, නොමසුරුව ලබා දීම ගෙවුණ වසර කිහිපය පුරාවටම ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු බලධාරීන් අතින් සිදූ වූ බව අප කවුරුත් හොදාකාරවම දන්නා කාරණාවකි. එවැනි ඉතාමත් සද්භාවයෙන් ඔවුන් ගනු ලැබූ තීරණයක් නිසා මේ වන විට ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන්නන් නම් පසුවන්නේ තරමක…