සිම්බාබ්වේ ශ්‍රී ලංකා තරග කාලසටහන නිකුත් වෙයි

3

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිම්බාබ්වේ තරග සංචාරය සඳහා වන කාලසටහන සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අද (08) නිකුත් කළේය. වැඩිපුර වැරදි කළ ශ්‍රී ලංකාවට දැවැන්ත පරාජයක්! වැසි දියට සේදී ගිය ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා පළමු T20 තරගයෙන් …………. ටෙස්ට් තරග දෙකකින් සමන්විත වන මෙම තරගාවලියේ පළමු තරගය ජනවාරි මස 19 සිට 23…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිම්බාබ්වේ තරග සංචාරය සඳහා වන කාලසටහන සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අද (08) නිකුත් කළේය. වැඩිපුර වැරදි කළ ශ්‍රී ලංකාවට දැවැන්ත පරාජයක්! වැසි දියට සේදී ගිය ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා පළමු T20 තරගයෙන් …………. ටෙස්ට් තරග දෙකකින් සමන්විත වන මෙම තරගාවලියේ පළමු තරගය ජනවාරි මස 19 සිට 23…