“ලංකාව අභියෝගයක්!” – එංගලන්ත ප්‍රධාන පුහුණුකරුගෙන් ප්‍රකාශයක්

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2021

219
Image Credits - ECB

එංගලන්ත කණ්ඩායම පසුගිය තරග සංචාරය අතරතුර දී සිදුකළ අඩුපාඩු සියල්ල හඳුනා ගනිමින්, ඒවා ඉතාමත් සූක්ෂමව සහ සුපරීක්ෂාකාරීව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව තම කණ්ඩායම හට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබාදීමේ හැකියාව සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සතුවන බව එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු Chris Silverwood මහතා ප්‍රකාශ කර තිබුනි.  දෙරට අතර පැවැත්වෙන තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්ත කණ්ඩායම පසුගිය තරග සංචාරය අතරතුර දී සිදුකළ අඩුපාඩු සියල්ල හඳුනා ගනිමින්, ඒවා ඉතාමත් සූක්ෂමව සහ සුපරීක්ෂාකාරීව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව තම කණ්ඩායම හට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබාදීමේ හැකියාව සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සතුවන බව එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු Chris Silverwood මහතා ප්‍රකාශ කර තිබුනි.  දෙරට අතර පැවැත්වෙන තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට්…