රීසාගේ පා පහරවලින් CH කුඩු වෙයි!

ඩයලොග් රග්බි ලීග් තරගාවලිය - 2019

2

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තවත් තරගයක් CH&FC සහ CR&FC අතර අද (07) තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 23–17ක් ලෙස ජයක් අත්කර ගැනීමට CR&FC කණ්ඩායම සමත් විය. පොලිස් බැටන් පහරට හැව්ලොක් යටත් වෙයි! 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ පළමු………

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තවත් තරගයක් CH&FC සහ CR&FC අතර අද (07) තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 23–17ක් ලෙස ජයක් අත්කර ගැනීමට CR&FC කණ්ඩායම සමත් විය. පොලිස් බැටන් පහරට හැව්ලොක් යටත් වෙයි! 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ පළමු………