ගිලිහී ගිය අභිමානය සොයා යාත්‍රා කරන්නට සූදානමින් සිටින නාවිකයින්

0

පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය හයවන ස්ථානයෙන් අවසන් කළ නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායම මෙවර ද ඩයලොග් ලීග් රග්බි තරගාවලියට තරග වදින කණ්ඩායම් වලට ප්‍රබල අභියෝගයක් වනු ඇත. 2019/20 තරග වාරය සඳහා තරග කරන නාවික හමුදා කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම රිචී ධර්මපාල හට හිමි වී ඇත. පාළුවට ගිය රග්බි ක්‍රීඩාංගණවලට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය හයවන ස්ථානයෙන් අවසන් කළ නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායම මෙවර ද ඩයලොග් ලීග් රග්බි තරගාවලියට තරග වදින කණ්ඩායම් වලට ප්‍රබල අභියෝගයක් වනු ඇත. 2019/20 තරග වාරය සඳහා තරග කරන නාවික හමුදා කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම රිචී ධර්මපාල හට හිමි වී ඇත. පාළුවට ගිය රග්බි ක්‍රීඩාංගණවලට…