පලඟ ශූරතාවයට තරග කරන කණ්ඩායම්වල පැටිකිරිය

388

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටයේ හා දෙවන වටයේ තරග මේ වන විට අවසන් වී ඇති අතර මීළඟට සුපිරි වටයේ තරග ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මෙම සුපිරි වටයේ තරග කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත්වෙනු ඇත. එහි දී ලකුණු සටහනේ මුල් ස්ථාන 4 ලබාගත් කණ්ඩායම් 4 කුසලානය (Cup Championship) සඳහා තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටයේ හා දෙවන වටයේ තරග මේ වන විට අවසන් වී ඇති අතර මීළඟට සුපිරි වටයේ තරග ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මෙම සුපිරි වටයේ තරග කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත්වෙනු ඇත. එහි දී ලකුණු සටහනේ මුල් ස්ථාන 4 ලබාගත් කණ්ඩායම් 4 කුසලානය (Cup Championship) සඳහා තරග…