සුපිරි සති අන්තයකට ඔබ සූදානම් ද?

244

මෙවර ඩයලොග් රග්බි ලීගයේ සුපිරි වටයේ තරග මෙම සති අන්තයේදී (23,24) ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. ඒ අනුව මෙවර ලීගයේ සාර්ථක 15 වැනි සතිය මෙසේ ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පොලිස් භටයන්ගේ ප්‍රහාරයෙන් නාවික හමුදාවට වේදනාබර පරාජයක් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටයේ අවසන් සති අන්තය නිමා කරමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙවර ඩයලොග් රග්බි ලීගයේ සුපිරි වටයේ තරග මෙම සති අන්තයේදී (23,24) ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. ඒ අනුව මෙවර ලීගයේ සාර්ථක 15 වැනි සතිය මෙසේ ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පොලිස් භටයන්ගේ ප්‍රහාරයෙන් නාවික හමුදාවට වේදනාබර පරාජයක් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටයේ අවසන් සති අන්තය නිමා කරමින්…