හම්බන්තොටෙන් ඇරඹෙන Dialog Beach Soccer වසන්තය

Dialog Beach Soccer Championship 2021

193
Dialog Beach Soccer
 

ශ්‍රී ලාංකීය පාපන්දු පිටියට නව මුහුණුවරක් ගෙන දෙමින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන Dialog Beach Soccer Championship 2021 තරගාවලිය මේ සෙනසුරාදා (03) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. තරගාවලිය හම්බන්තොට golden beaches හීදී පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇති අතර එහි පළමු අදියර සඳහා කණ්ඩායම් 13ක් සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලිය පසුගිය වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලාංකීය පාපන්දු පිටියට නව මුහුණුවරක් ගෙන දෙමින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන Dialog Beach Soccer Championship 2021 තරගාවලිය මේ සෙනසුරාදා (03) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. තරගාවලිය හම්බන්තොට golden beaches හීදී පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇති අතර එහි පළමු අදියර සඳහා කණ්ඩායම් 13ක් සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලිය පසුගිය වසරේ…