ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන ටෙස්ට් තරගයට එන විශේෂ අමුත්තන්

3

වසර 11කට පසුව පාකිස්තානයට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රැගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්ව සිටී. තරග දෙකකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන ටෙස්ට් තරගාවලියේ පළමු තරගය දෙසැම්බර් මස 11 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.  දක්ෂතා තියෙනවා, භාවිතා කරන්නේ නැති එක තමයි ගැටලුව – නව පුහුණුකරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වසර 11කට පසුව පාකිස්තානයට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රැගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්ව සිටී. තරග දෙකකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන ටෙස්ට් තරගාවලියේ පළමු තරගය දෙසැම්බර් මස 11 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.  දක්ෂතා තියෙනවා, භාවිතා කරන්නේ නැති එක තමයි ගැටලුව – නව පුහුණුකරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන…