තත්පර තුනක්, පැසිපන්දු තරගයක්, රන් පදක්කමක්

නොපෙරළු ඔලිම්පික් දිනපොත් (දෙවැනි කොටස)

157
Olympics
 

ශතවර්ෂ ගණනාවක් එපිටට ඇදී යන ඔලිම්පික් වංශ කතාවේ රසවත් සිද්ධීන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපට හමුවෙනවා. ඒ සමහර සිද්ධි ඔබ අහල තියනවා වගේම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි තීරණය කළා 2021 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල අලලා එවන් සිදුවීම් ගොන්නක් “නොපෙරළු ඔලිම්පික් දිනපොත්” ලෙස ඔබ වෙත ගෙන ඒමට. ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ පැසිපන්දු තරග ගැන කතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශතවර්ෂ ගණනාවක් එපිටට ඇදී යන ඔලිම්පික් වංශ කතාවේ රසවත් සිද්ධීන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපට හමුවෙනවා. ඒ සමහර සිද්ධි ඔබ අහල තියනවා වගේම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි තීරණය කළා 2021 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල අලලා එවන් සිදුවීම් ගොන්නක් “නොපෙරළු ඔලිම්පික් දිනපොත්” ලෙස ඔබ වෙත ගෙන ඒමට. ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ පැසිපන්දු තරග ගැන කතා…