ඉන්දීය නායකයා ලෙස Dhoni ගත්ත සුපිරි තීරණ 5ක්

11796

තරගවල තීරණාත්මක අවස්ථාවන් හිදී දැඩි අවදානමකින් යුතු තීරණ ගන්නා තරුණ නායකයෙකුගේ සිට ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ බිහි වූ තියුණුම සහ උපායශීලීම බුද්ධියකින් යුතු නායකයෙකු දක්වා Mahendra Singh Dhoni පැමිණි ගමන්මග ඉන්දීය ක්‍රිකට් වංශ කතාව තුළ ඇති අපූර්වතම කතාන්දරවලින් එකකි.  ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය හේතුවෙන් Dhoniගේ ක්‍රිකට් ආගමනය මේ වන විට වසරකට ආසන්න…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගවල තීරණාත්මක අවස්ථාවන් හිදී දැඩි අවදානමකින් යුතු තීරණ ගන්නා තරුණ නායකයෙකුගේ සිට ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ බිහි වූ තියුණුම සහ උපායශීලීම බුද්ධියකින් යුතු නායකයෙකු දක්වා Mahendra Singh Dhoni පැමිණි ගමන්මග ඉන්දීය ක්‍රිකට් වංශ කතාව තුළ ඇති අපූර්වතම කතාන්දරවලින් එකකි.  ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය හේතුවෙන් Dhoniගේ ක්‍රිකට් ආගමනය මේ වන විට වසරකට ආසන්න…