ශෙහාන් ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටියට සමුදෙයි

709

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ජාත්‍යන්තර වරම් දිනා ගත් ශෙහාන් ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටියෙන් ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය වශයෙන් වහාම ඉවත් වීමට අද (8) තීරණය කර ඇත. ඒ බව ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ද දැනුම් දී තිබේ. ජයසූරිය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ඔහු සිය පවුලේ සාමාජිකයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ජාත්‍යන්තර වරම් දිනා ගත් ශෙහාන් ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටියෙන් ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය වශයෙන් වහාම ඉවත් වීමට අද (8) තීරණය කර ඇත. ඒ බව ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ද දැනුම් දී තිබේ. ජයසූරිය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ඔහු සිය පවුලේ සාමාජිකයින්…