තරගයකට එහා ගිය පිය සෙනෙහස

101

දරුවෙකුට තියෙන ලොකුම ශක්තිය තම දෙමව්පියන් කිව්වොත් නිවැරදියි. මවගේ ආදරය සමඟ හැඩී වැඩෙන දරුවාගේ සෑම දෙයකටම සවියක් වෙන්නේ පියා ය. අපිරිමිත කැප කිරීම් තුළින් තම දරුවාගේ අනාගතය ගොඩ නැගීමට වෙහෙස වෙන පියවරුන්ගේ දරු සෙනෙහස ලොවට පෙන්නුම් කරන්නේ කලාතුරකිනි. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ජය ගන්න සිහින දකින පඬුවස්නුවර තරුව ඒ 1992 වසරේ ගිම්හානයයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දරුවෙකුට තියෙන ලොකුම ශක්තිය තම දෙමව්පියන් කිව්වොත් නිවැරදියි. මවගේ ආදරය සමඟ හැඩී වැඩෙන දරුවාගේ සෑම දෙයකටම සවියක් වෙන්නේ පියා ය. අපිරිමිත කැප කිරීම් තුළින් තම දරුවාගේ අනාගතය ගොඩ නැගීමට වෙහෙස වෙන පියවරුන්ගේ දරු සෙනෙහස ලොවට පෙන්නුම් කරන්නේ කලාතුරකිනි. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ජය ගන්න සිහින දකින පඬුවස්නුවර තරුව ඒ 1992 වසරේ ගිම්හානයයි.…