ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ජය ගන්න සිහින දකින පඬුවස්නුවර තරුව

203

2018 වසරේ පැවති ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී සහ දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී 400m සහ 400m කඩුලු පැනීම ඉසව් දෙඅංශයෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වමින් ජාත්‍යන්තර තලයට අවතීර්ණ වූ පසිඳු කොඩිකාර දිනෙන් දින සිය දක්ෂතා ඔපමට්ටම් කරගන්නා ක්‍රීඩකයින් අතරින් තවත් එක් අධිෂ්ඨානශීලී ක්‍රීඩකයෙකි. Photo Story: අතීතය –…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018 වසරේ පැවති ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී සහ දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී 400m සහ 400m කඩුලු පැනීම ඉසව් දෙඅංශයෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වමින් ජාත්‍යන්තර තලයට අවතීර්ණ වූ පසිඳු කොඩිකාර දිනෙන් දින සිය දක්ෂතා ඔපමට්ටම් කරගන්නා ක්‍රීඩකයින් අතරින් තවත් එක් අධිෂ්ඨානශීලී ක්‍රීඩකයෙකි. Photo Story: අතීතය –…