කෝට්ටේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලයට ක්‍රිකට් ශූරතාවයක්

වයස 19න් පහළ දෙවන පෙළ Tier B තරගාවලිය

108

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වයස 19න් පහළ දෙවන පෙළ Tier B තරගාවලියේ අවසන් මහා  තරගය ඊයේ (29) කොළඹ BRC පිටියේ දී පැවැත්වුණා. එහි දී පානදුර රාජකීය කණ්ඩායමට  ලකුණු 5ක තියුණු පරාජයක් උරුම කළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලය එහි ශූරතාවය දිනා ගත්තා. පාසල් කණ්ඩායම් 17ක් තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වයස 19න් පහළ දෙවන පෙළ Tier B තරගාවලියේ අවසන් මහා  තරගය ඊයේ (29) කොළඹ BRC පිටියේ දී පැවැත්වුණා. එහි දී පානදුර රාජකීය කණ්ඩායමට  ලකුණු 5ක තියුණු පරාජයක් උරුම කළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලය එහි ශූරතාවය දිනා ගත්තා. පාසල් කණ්ඩායම් 17ක් තරග…