හිටපු පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ප්‍රබලයෙක් කොරෝනාවට බිලි වෙයි

64
 

දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල පෙන්නුම් කරන සීඝ්‍ර ව්‍යප්තියත් සමඟින් COVID-19 වසංගතය මේ දිනවල දහස් ගණනින් මිනිස් ජීවිත බිලි ගනිමින් තිබෙන්නේ තවත් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවකගේ ජීවිත තවදුරටත් දැඩි අවදානමක හෙළමිනි.  සිත් රිදීම් මැද අනාගතය දකින එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නා එංගලන්ත වේගපන්දු බලඇණිය ශක්තිමත් කළ ප්‍රධානතම තුරුම්පුවක් ලෙස ලියම් ප්ලන්කට්ගේ… ඒ අතුරින් ඉතාමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල පෙන්නුම් කරන සීඝ්‍ර ව්‍යප්තියත් සමඟින් COVID-19 වසංගතය මේ දිනවල දහස් ගණනින් මිනිස් ජීවිත බිලි ගනිමින් තිබෙන්නේ තවත් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවකගේ ජීවිත තවදුරටත් දැඩි අවදානමක හෙළමිනි.  සිත් රිදීම් මැද අනාගතය දකින එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නා එංගලන්ත වේගපන්දු බලඇණිය ශක්තිමත් කළ ප්‍රධානතම තුරුම්පුවක් ලෙස ලියම් ප්ලන්කට්ගේ… ඒ අතුරින් ඉතාමත්…