බිමන්දිගේ දස්කම්වලට ඕස්ට්‍රේලියා පුහුණුකරුගේ පැසසුම්

47

21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු තරගාවලියේ සුපිරි අට වටයේ තරග ඊයේ (18) පැවැත්වුණු අතර ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම දැඩි පසුබෑමකට ලක් වීම විශේෂත්වයක්. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ කතක් හිදීයි. 

කාන්තා පිරිමි කණ්ඩායම් දෙකම සුපිරි අට වටයට

21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු ශූරතාව ඊයේ (17) ඉන්දියාවේ කතක් හිදී ආරම්භ වූ අතර පළමු…

කාන්තා අංශයේ කණ්ඩායම් අට කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ තරග කළ අතර ශ්‍රී ලංකාව අයත් වුනේ සිංගප්පූරුව, එංගලන්තය හා ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟින් A කාණ්ඩයටයි. B කාණ්ඩයේ ඉන්දියාව, මැලේසියාව, වේල්ස් හා නයිජීරියාව තරග කරනු ලැබුණා.

පිරිමි අංශයේ ශ්‍රී ලංකාව අයත් වුනේ B කාණ්ඩයටයි. ඒ ඉන්දියාව, මැලේසියාව හා වේල්සය සමඟයි. A කාණ්ඩයේ එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, සිංගප්පූරුව හා නයිජීරියාව ක්‍රීඩා කළා.

කාන්තා අංශයේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ තරග තුනෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජය වීම අවාසනාවක් වුනා.

සිංගප්පූරුව හා ශ්‍රී ලංකාව

සිංගප්පූරු ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කළේ තරග 3-0ක් ලෙසින්. ශ්‍රී ලංකා නායිකාව ඉෂාරා මධුරංගි සිංගප්පූරු ක්‍රීඩිකා Wong Xin Ru හමුවේ ලකුණු 12/10ක්, 11/ 03ක්, 11/09ක් ලෙස පරාජය වුනා.

ජිතාරා වර්ණකුලසූරිය හමුවේ පරාජය වූයේ ලකුණු 11/06ක්, 11/01ක්, 11/06ක් ලෙසයි. යොවුන් ක්‍රීඩිකා බිමන්දී බණ්ඩාර ලකුණු 09/11ක්, 11/06ක්, 11/02ක්, 11/04ක් ලෙස Zhang Wan Ling ක්‍රීඩිකාව හමුවේ පරාජය වූයේ ශ්‍රී ලංකාව ජය රහිත කරමින්.        

එංගලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව

එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කළේ වට 3-0ක් ලෙසින්. බිමන්දී බණ්ඩාර ලකුණු 11/06ක්, 11/ 06ක්, 11/ 04ක් ලෙස Ho Tin Tin අතින් පරාජය වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා නායිකා ඉෂාරා මධුරංගි Payet Denise හමුවේ පරාජය වූයේ ලකුණු 11/08ක්, 11/07ක්, 11/08ක් ලෙසින්. ජිතාරා වර්ණකුලසූරිය අවසන් තරගයේ දී Bolton Emily හමුවේ ලකුණු 11/03ක්, 11/03ක්, 11/06ක් හමුවේ පරාජය වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අවසන් පූර්ව සිහින බොඳ කරමින්. 

 ශ්‍රී ලංකාව හා ඕස්ට්‍රේලියාව 

 ඕස්ට්‍රේලියාව හමුවේ ද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරග 3-0ක් ලෙස පරාජය වුනත් යොවුන් ක්‍රීඩිකා බිමන්දී බණ්ඩාර සිය ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩිකාව හට තියුණු තරගයක් ලබා දුන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු පුහුණුකරුගේ ද පැසසුම් ලබමින්.  

ඉෂාරා මධුරංගි ලකුණු 11/03ක්, 11/03ක්, 11/06ක් ලෙස Tapper Melissa හමුවේ පරාජය වූයේ පළමු තරගයේ දීයි. දෙවන තරගය ඉතා උණුසුම් වූ අතර තවමත් පාසල් යන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ළාබාලතම ක්‍රීඩිකාව වූ බිමන්දී බණ්ඩාර Feng Chunyi සමඟ තරගය වට පහක් දක්වා රැගෙන ගියේ අවසානයේ අවාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 07/11ක්, 10/12ක්, 12/14ක්, 11/07ක්, 11/05ක් ලෙස පරාජය වෙමින්. චමත්සරා ප්‍රනාන්දු ලකුණු 11/06ක්, 11/03ක්, 11/ 04ක් ලෙස Bromley Michelle හමුවේ පරාජය වුනා.

පිරිමි කණ්ඩායමේ ඉරණමත් කාන්තා කණ්ඩායමේ ඉරණමට වඩා වැඩි වෙනසක් වූයේ නැහැ. පිරිමි කණ්ඩායමත් ඔවුන් සහභාගී වූ තරග තුනම පරාජය වුනා.

අකරතැබ්බයක් සමඟින්ම ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු කණ්ඩායම ඉන්දියාවට

21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු ශූරතාව ඉන්දියාවේ කතක් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර…

වේල්ස් හා ශ්‍රී ලංකාව

වේල්ස් කණ්ඩායම හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව පරාජය වූයේ තරග 3-1ක් ලෙසයි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එකම ජය වාර්තා කළ ශ්‍රී ලංකා නායක රොහාන් සිරිසේන ලකුණු 11/05ක්, 12/10ක්, 11/07ක් ලෙස Stacey Joshua පරාජය කළා.   

Evans Callum හමුවේ ක්‍රිෂාන් වික්‍රමරත්න පරාජය වූයේ ලකුණු 11 /07ක්, 15/13ක්, 11/07ක් ලෙසයි. මිලින්ද ලක්ෂිත ලකුණු 11/08ක්, 08/11ක්, 08/11ක්, 11/04ක්, 11/08ක් ලෙස තියුණු තරගයකින් පසුව Cundy Dean හමුවේ පරාජය වුනා. ශ්‍රි ලංකාවේ අවසන් තරගය ක්‍රීඩා කළ නායක රොහාන් Evans Callum හමුවේ පරාජය වුනේ ලකුණු 11/05ක්, 02/11ක්, 11/06ක්, 11/04ක් ලෙසයි. 

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව

ඉන්දියාව තරග 3-0ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කළා. ක්‍රිෂාන් වික්‍රමරත්න ලකුණු 11/05ක්, 11/06ක්, 11/03ක් ලෙස Anthony Amalraj හමුවේ පරාජය වූ අතර නිර්මල ජයසිංහ ලකුණු 11/05ක්, 11/ 03ක්, 11/ 04ක් ලෙස Gnanasekaran Sathyan හමුවේ පරාජය විය.   

මිලින්ද ලක්ෂිත තියුණු තරගයකින් පසුව Thakkar Manav හමුවේ ලකුණු 11/08ක්, 11/09ක්, 08/11ක්, 11/01ක් ලෙස පරාජය විය. 

මැලේසියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර

මැලේසියාව හමුවේ ද ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වූයේ තරග 3-0ක් ලෙස පරාජය වීමටයි. නායක රොහාන් සිරිසේන M Rizal හමුවේ ලකුණු 11/ 07ක්, 11/05ක්, 11/06ක් ලෙස පරාජය වූ අතර නිර්මල ජයසිංහ ලකුණු 11/ 03ක්, 11/ 07ක්, 11/07ක් ලෙස Leong Chee හමුවේ පරාජය විය. මිලින්ද ලක්ෂිත Choong Javen හමුවේ ලකුණු 11/04ක්, 11/07ක්, 11/04ක් ලෙස පරාජය විය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකටම අවසන් පූර්ව වටයේ අසුන් අහිමි වූයේ දිනයේ වාර්තා වූ එකම ජය රොහාන් සිරිසේනගේ නමට ලියමිනි. 

අද (19) කාන්තා කණ්ඩායම් 7/8 ස්ථාන සඳහා තරග ශ්‍රී ලංකාව හා වේල්සය සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත අතර පිරිමි කණ්ඩායම් 7/8 ස්ථාන සඳහා තරගය ශ්‍රී ලංකාව හා ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ පැවැත්වෙනු ඇත.

කණ්ඩායම් ඉසව්වලින් පසුව මිශ්‍ර යුගල තරග වට හා පිරිමි යුගල තරග වට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. 

තරගාවලියේ සියලු තොරතුරු ThePapare.com ඔබ වෙතට ගෙන ඒමට සූදානම්. රැඳී සිටින්න ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සමඟින්.

>> තවත් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – මුල් පිටුවට <<