බිමන්දිගේ දස්කම්වලට ඕස්ට්‍රේලියා පුහුණුකරුගේ පැසසුම්

72

21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු තරගාවලියේ සුපිරි අට වටයේ තරග ඊයේ (18) පැවැත්වුණු අතර ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම දැඩි පසුබෑමකට ලක් වීම විශේෂත්වයක්. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ කතක් හිදීයි.  කාන්තා පිරිමි කණ්ඩායම් දෙකම සුපිරි අට වටයට 21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු ශූරතාව ඊයේ (17) ඉන්දියාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු තරගාවලියේ සුපිරි අට වටයේ තරග ඊයේ (18) පැවැත්වුණු අතර ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම දැඩි පසුබෑමකට ලක් වීම විශේෂත්වයක්. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ කතක් හිදීයි.  කාන්තා පිරිමි කණ්ඩායම් දෙකම සුපිරි අට වටයට 21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු ශූරතාව ඊයේ (17) ඉන්දියාවේ…