පාපන්දු සමාජ රැසක් වැටුප් කප්පාදුවකට සැරසෙයි

65

නව කොරෝනා වෛරස් අර්බුදය හේතුවෙන් යුරෝපීය පාපන්දු තරග දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීමත් සමඟ ලෝකයේ බොහෝ පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජ දැන් ක්‍රීඩකයන්ගේ වැටුප් කප්පාදුවක් සිදු කරමින් ඔවුන් මුහුණ දෙන ආර්ථික බිඳ වැටීම පාලනය කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටියි.  කෝමාවේ සිටි පාපන්දු තරුව සුව අතට 2017 වසරේ තරගයක් අතරතුර ඇදවැටී පසුව කෝමා තත්වයකට පත්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නව කොරෝනා වෛරස් අර්බුදය හේතුවෙන් යුරෝපීය පාපන්දු තරග දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීමත් සමඟ ලෝකයේ බොහෝ පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජ දැන් ක්‍රීඩකයන්ගේ වැටුප් කප්පාදුවක් සිදු කරමින් ඔවුන් මුහුණ දෙන ආර්ථික බිඳ වැටීම පාලනය කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටියි.  කෝමාවේ සිටි පාපන්දු තරුව සුව අතට 2017 වසරේ තරගයක් අතරතුර ඇදවැටී පසුව කෝමා තත්වයකට පත්ව…