ඉන්දියාවට එරෙහි වන ඕස්ට්‍රේලියානු සංචිතයක් එළියට

ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය 2020/21

1195

ලබන මාසයේ අවසානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය සඳහා තරග වදිනු ලබන ඕස්ට්‍රේලියානු සංචිතය (එක්දින සහ විස්සයි විස්ස) නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත. නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා සිට ලබන වසරේ ජනවාරි මස 19 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන මෙම දීර්ඝ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ICC ලෝක කුසලාන එක්දින සුපර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලබන මාසයේ අවසානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය සඳහා තරග වදිනු ලබන ඕස්ට්‍රේලියානු සංචිතය (එක්දින සහ විස්සයි විස්ස) නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත. නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා සිට ලබන වසරේ ජනවාරි මස 19 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන මෙම දීර්ඝ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ICC ලෝක කුසලාන එක්දින සුපර්…