පාකිස්තානයෙන් එංගලන්තයට ආරාධනාවක්

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

78
England invited for a white-ball tour to Pakistan

සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන් ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී පාකිස්තානයට පැමිණීමට හැකි දැයි, පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනය එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් විමසා ඇත. කෙසේ නමුත් එංගලන්තය ඔවුන්ගේ එම ඉල්ලීම සඳහා නිල ප්‍රකාශයක් තවමත් ලබා දී නොමැත. අවසන් වරට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් පාකිස්තානයට සංචාරය කර තිබෙන්නේ 2005…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන් ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී පාකිස්තානයට පැමිණීමට හැකි දැයි, පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනය එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් විමසා ඇත. කෙසේ නමුත් එංගලන්තය ඔවුන්ගේ එම ඉල්ලීම සඳහා නිල ප්‍රකාශයක් තවමත් ලබා දී නොමැත. අවසන් වරට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් පාකිස්තානයට සංචාරය කර තිබෙන්නේ 2005…