බ්‍රිතාන්‍ය ශූරියගෙන් පොලිසියට වර්ගවාදී චෝදනා

104

බ්‍රිතාන්‍ය කෙටි දුර ධාවනශූරී බින්කා විලියම්ස් සහ ඇගේ සහකරු වන රිකාඩෝ ඩොස් සැන්ටොස් ගමන් ගත් මෝටර් රථය පසුගිය දා ලන්ඩන් පොලිසිය මගින් නතර කළ අවස්ථාවේ දී පොලිසිය විසින් වර්ගවාදී සහ අමානුෂිකව කටයුතු කළ බවට ඇය විසින් චෝදනා කර ඇත. SAG ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාවේ කරුණු විමර්ශනය අවසන් බ්‍රිතාන්‍ය වෙනුවෙන් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බ්‍රිතාන්‍ය කෙටි දුර ධාවනශූරී බින්කා විලියම්ස් සහ ඇගේ සහකරු වන රිකාඩෝ ඩොස් සැන්ටොස් ගමන් ගත් මෝටර් රථය පසුගිය දා ලන්ඩන් පොලිසිය මගින් නතර කළ අවස්ථාවේ දී පොලිසිය විසින් වර්ගවාදී සහ අමානුෂිකව කටයුතු කළ බවට ඇය විසින් චෝදනා කර ඇත. SAG ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාවේ කරුණු විමර්ශනය අවසන් බ්‍රිතාන්‍ය වෙනුවෙන් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය…