සුමංගල මෙහෙයුම ඉදිරියේ මොරටු ක්‍රියාන්විතය අඩපණ වෙයි

21

පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර පැවති 28 වැනි වාර්ෂික මහා එක්දින තරගය අද මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක විය. එහි දී ලකුණු 72ක ඉතා විශිෂ්ට ජයක් හිමිකරගත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායම අඛණ්ඩව සිව්වැනි වතාවටත් එක්දින මහා සංග්‍රහයේ ජය තම නම ඉදිරියේ සටහන් කරගැනීමට සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර පැවති 28 වැනි වාර්ෂික මහා එක්දින තරගය අද මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක විය. එහි දී ලකුණු 72ක ඉතා විශිෂ්ට ජයක් හිමිකරගත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායම අඛණ්ඩව සිව්වැනි වතාවටත් එක්දින මහා සංග්‍රහයේ ජය තම නම ඉදිරියේ සටහන් කරගැනීමට සමත්…