සජිත් ප්‍රනාන්දුට ඇමරිකාවේ ක්‍රිකට් නිලයක්

241

ශ්‍රී ලංකා හිටපු පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන සජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් ආයතනයේ තරුණ පිරිමි ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව සඳහා තෝරා පත්කර ඇත.  ඒ බව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර සිටියේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් හරහා වන අතර එම කමිටුව සඳහා සජිත් ප්‍රනාන්දු මහතාට අමතරව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා හිටපු පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන සජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් ආයතනයේ තරුණ පිරිමි ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව සඳහා තෝරා පත්කර ඇත.  ඒ බව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර සිටියේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් හරහා වන අතර එම කමිටුව සඳහා සජිත් ප්‍රනාන්දු මහතාට අමතරව…