දින දෙකක් තුළ අහිමි වූ වීරත්වය

184
 

ඒ 1978 සැප්තැම්බර් 24 වැනිදා. දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන් රැසක් දකුණු කොරියාවේ Seoul නුවරට රැස්ව සිටියේ එවර ඔලිම්පික් උළෙලේ උණුසුම්ම ඉසව්ව වූ පිරිමි මීටර් 100 ඉසව්ව දැක බලා ගැනීමටයි. ඊට හේතුව වී තිබුණේ, වසර ගණනාවක සිටම මීටර් 100 ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවූ උණුසුම් සටනයි. තරගය ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම්,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඒ 1978 සැප්තැම්බර් 24 වැනිදා. දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන් රැසක් දකුණු කොරියාවේ Seoul නුවරට රැස්ව සිටියේ එවර ඔලිම්පික් උළෙලේ උණුසුම්ම ඉසව්ව වූ පිරිමි මීටර් 100 ඉසව්ව දැක බලා ගැනීමටයි. ඊට හේතුව වී තිබුණේ, වසර ගණනාවක සිටම මීටර් 100 ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවූ උණුසුම් සටනයි. තරගය ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම්,…