කොරෝනා අස්සේ දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගාවලියකට ඉන්දියාව සූදානමින්

112

ඉන්දියාව සහ එංගලන්තය අතර එළඹෙන 2021 වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරග ද ඇතුළත් කිරීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.  මේ බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් ප්‍රධානී සව්රව් ගංගුලි තහවුරු කර ඇත. ඒ අනුව මෙම දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරග අහමදාබාද් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතය.  ඉන්දීය – එංගලන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දියාව සහ එංගලන්තය අතර එළඹෙන 2021 වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරග ද ඇතුළත් කිරීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.  මේ බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් ප්‍රධානී සව්රව් ගංගුලි තහවුරු කර ඇත. ඒ අනුව මෙම දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරග අහමදාබාද් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතය.  ඉන්දීය – එංගලන්ත…