කාර්තික් හා ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පැටලෙයි

73

ඉන්දීය කඩුලු රකින ක්‍රීඩක දිනේෂ් කර්තික් හට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් චෝදනා ගොනු කිරීමේ ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ඒ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සමඟ ඔහුගේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ නියමයන් උල්ලංඝණය කළේ යැයි පවසමින්.  මෙයට හේතුව වූයේ 2019 කැරිබියන් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ පළමු තරගයේ දී, Trinbago Knight Riders කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩාගාරය තුළ දිනේෂ්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දීය කඩුලු රකින ක්‍රීඩක දිනේෂ් කර්තික් හට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් චෝදනා ගොනු කිරීමේ ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ඒ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සමඟ ඔහුගේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ නියමයන් උල්ලංඝණය කළේ යැයි පවසමින්.  මෙයට හේතුව වූයේ 2019 කැරිබියන් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ පළමු තරගයේ දී, Trinbago Knight Riders කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩාගාරය තුළ දිනේෂ්…