මාලිංගට, කුසල්ට, දික්වැල්ලට උසස්වීම්

107

පසුගිය දා නිමා වූ ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත විස්සයි විස්ස තරගාවලිය වාර්තා ‍රැසකින් සමන්විත වූ අතර එම තරගාවලියේ දී කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් දැක්වූ දක්ෂතා ලෝක විස්සයි විස්ස ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල වෙනස්කම් කීපයක්ම සිදු කිරීමට සමත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පන්දු ‍යවන්නා වන ලසිත් මාලිංග, කුසල් මෙන්ඩිස්, නිරෝශන් දික්වැල්ල, ඉසුරු උදාන මෙන්ම ලක්ශාන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය දා නිමා වූ ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත විස්සයි විස්ස තරගාවලිය වාර්තා ‍රැසකින් සමන්විත වූ අතර එම තරගාවලියේ දී කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් දැක්වූ දක්ෂතා ලෝක විස්සයි විස්ස ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල වෙනස්කම් කීපයක්ම සිදු කිරීමට සමත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පන්දු ‍යවන්නා වන ලසිත් මාලිංග, කුසල් මෙන්ඩිස්, නිරෝශන් දික්වැල්ල, ඉසුරු උදාන මෙන්ම ලක්ශාන්…