බංග්ලාදේශ – කොදෙව් ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් එකක් හැලේ

බටහිර කොදෙව් කණ්ඩායමේ බංගලාදේශ සංචාරය 2021

192

සංචාරක බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා සත්කාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් එක් තරගයක් අඩු කිරීමට සිදු වනු ඇතැයි බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසා සිටිනවා.  ඒ කොදෙව් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉල්ලීමක් නිසාවෙනි. එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ කොදෙව්වන් ටෙස්ට් තරග තුනක්, එක්දින තරග තුනක් හා විස්සයි විස්ස තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා සත්කාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් එක් තරගයක් අඩු කිරීමට සිදු වනු ඇතැයි බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසා සිටිනවා.  ඒ කොදෙව් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉල්ලීමක් නිසාවෙනි. එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ කොදෙව්වන් ටෙස්ට් තරග තුනක්, එක්දින තරග තුනක් හා විස්සයි විස්ස තරග…