ජාතික මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වැඩ අප්‍රේල් මාසයේ ඇරඹේ

103

මෙම වසරේ ජාතික මලල ක්‍රීඩා පිටියේ තරග ආරම්භ කරමින් ජාතික සහ සුපිරි සංචිතවල සිටින ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියක් අප්‍රේල් මාසයේ දී පැවැත්වීමට සූදානමින් පසුවන බව මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ සභාපති ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා. එමෙන්ම මෙරට ප්‍රධානතම මලල ක්‍රීඩා සැණකෙළිය වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ ජාතික මලල ක්‍රීඩා පිටියේ තරග ආරම්භ කරමින් ජාතික සහ සුපිරි සංචිතවල සිටින ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියක් අප්‍රේල් මාසයේ දී පැවැත්වීමට සූදානමින් පසුවන බව මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ සභාපති ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා. එමෙන්ම මෙරට ප්‍රධානතම මලල ක්‍රීඩා සැණකෙළිය වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය…