මාස 7ක් අපි පුහුණු වුනේ අද තරගයට – ජාතික වොලිබෝල් පුහුණුකරු

797

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයෙන් මේ දිනවල පැවැත්වෙන පළමුවැනි ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් අභියෝගතා කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ රටවල් 8ක් අතරයි. ඒ ආසියානු ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 9 සිට 16 වැනි ස්ථානවල පසුවන කණ්ඩායම්වල සහභාගීත්වයෙනි. මෙම තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් දෙක, ලබන වසරේ පැවැත්වෙන ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලබනු ඇත. UAE අසරණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයෙන් මේ දිනවල පැවැත්වෙන පළමුවැනි ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් අභියෝගතා කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ රටවල් 8ක් අතරයි. ඒ ආසියානු ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 9 සිට 16 වැනි ස්ථානවල පසුවන කණ්ඩායම්වල සහභාගීත්වයෙනි. මෙම තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් දෙක, ලබන වසරේ පැවැත්වෙන ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලබනු ඇත. UAE අසරණ…