ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අවලංගු වේ

125

ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ මැයි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 24 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අවලංගු කිරීමට එහි සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ආසියානු කලාපයේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා තරගාවලියක් වන මෙම ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය මෙම වසරේ මැයි මස 20 වැනිදා සිට 23 වැනිදා දක්වා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ මැයි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 24 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අවලංගු කිරීමට එහි සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ආසියානු කලාපයේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා තරගාවලියක් වන මෙම ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය මෙම වසරේ මැයි මස 20 වැනිදා සිට 23 වැනිදා දක්වා…