ශ්‍රී ලංකාවට දෙවැනි දිනය අසුබයි!

44
 

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ තෙවැනි තරගය ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කළේ ප්‍රබල ජපාන කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. එහි දී ලකුණු 40-00ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගන්නට ජපානය සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පළමු දිනය අසාර්ථකයි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ හුයිශෝ… ශ්‍රී ලංකාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ තෙවැනි තරගය ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කළේ ප්‍රබල ජපාන කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. එහි දී ලකුණු 40-00ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගන්නට ජපානය සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පළමු දිනය අසාර්ථකයි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ හුයිශෝ… ශ්‍රී ලංකාව…