අසන්ත ද මෙල්ගේ තනතුරු දෙකෙන් එකක් අඩුවෙයි

1109
Asantha de Mel

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා සහ කණ්ඩායම් කළමනාකරු ලෙස වැඩකටයුතු කරනු ලබන අසන්ත ද මෙල් මහතා කණ්ඩායම් කළමනාකරු තනතුරින් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව එළඹෙන එංගලන්ත දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ද මෙල් මහතා කණ්ඩායම් කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන අවසන් තරගය වනු ඇත.   “පුද්ගලික හේතුවක් නිසා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා සහ කණ්ඩායම් කළමනාකරු ලෙස වැඩකටයුතු කරනු ලබන අසන්ත ද මෙල් මහතා කණ්ඩායම් කළමනාකරු තනතුරින් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව එළඹෙන එංගලන්ත දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ද මෙල් මහතා කණ්ඩායම් කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන අවසන් තරගය වනු ඇත.   “පුද්ගලික හේතුවක් නිසා…