කාර්යබහුල තරග කාලසටහන් නිසා ඉන්දියාව අර්බුදයක

413

පවතින COVID-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය වසරේ දී පවත්වන්නට නොහැකි වුණු අතර ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මෙන්ම ඉන්දීය උපමහද්වීපයේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල ද දැඩි අර්බුදයකට ඇද දමමින්. ඉන්දු – පකිස්තාන තරගය මෙන් අතිශය මුදල් ඉපයිය හැකි තරග අහිමි වන නිසා ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය තරග විකාශකයින්ට ඉතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පවතින COVID-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය වසරේ දී පවත්වන්නට නොහැකි වුණු අතර ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මෙන්ම ඉන්දීය උපමහද්වීපයේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල ද දැඩි අර්බුදයකට ඇද දමමින්. ඉන්දු – පකිස්තාන තරගය මෙන් අතිශය මුදල් ඉපයිය හැකි තරග අහිමි වන නිසා ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය තරග විකාශකයින්ට ඉතා…