වලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ කිසිදා බිඳිය නොහැකි වාර්තාවක් තබයි

7

“2019 සමස්ත ලංකා පාසල් සහය දිවීමේ ශූරතාව” අද (20) ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනය අවසන් වන විට තරග වාර්තා 8ක් බිහි කරන්නට ඊට සහභාගී වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි විය. තරගාවලිය දින 3ක් පුරාවට කොළඹ සුගතදාස පිටියේ දී පැවැත්වෙනු ඇත. යෝධසිංහ සහ ශෙලින්ඩා සුගතදාසයේ කිරුළු පළඳී 89 වැනි ‘Ritzbury’ ශ්‍රීමත් ජෝන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“2019 සමස්ත ලංකා පාසල් සහය දිවීමේ ශූරතාව” අද (20) ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනය අවසන් වන විට තරග වාර්තා 8ක් බිහි කරන්නට ඊට සහභාගී වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි විය. තරගාවලිය දින 3ක් පුරාවට කොළඹ සුගතදාස පිටියේ දී පැවැත්වෙනු ඇත. යෝධසිංහ සහ ශෙලින්ඩා සුගතදාසයේ කිරුළු පළඳී 89 වැනි ‘Ritzbury’ ශ්‍රීමත් ජෝන්…