පෙරළියක් කළ සාන්ත තෝමසුවන්ට අතපත්තු – හලංගොඩ කුසලානය

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

18
Singer U19 Cricket

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (07) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අතරින් අතපත්තු – හලංගොඩ කුසලානය වෙනුවෙන් ආනන්ද – සාන්ත තෝමස් විද්‍යාල දෙක අතර තරගය කාගේත් වැඩි අවධානයක් දිනාගත් තරගයක් බවට පත්වූවා.  ඊබර්ට්ගේ කඩුලු 9 අභිබවා ගිය ගිශාන් ඇතුළු රාජකීයයන්ට ජය වයස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (07) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අතරින් අතපත්තු – හලංගොඩ කුසලානය වෙනුවෙන් ආනන්ද – සාන්ත තෝමස් විද්‍යාල දෙක අතර තරගය කාගේත් වැඩි අවධානයක් දිනාගත් තරගයක් බවට පත්වූවා.  ඊබර්ට්ගේ කඩුලු 9 අභිබවා ගිය ගිශාන් ඇතුළු රාජකීයයන්ට ජය වයස…