සමස්ත බාලක ශූරතාව පීතරයින්; බාලිකා ශූරතාව වලලට

3

89 වැනි ‘Ritzbury’ ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව අද (12) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ දින 3ක් පුරාවට පැවති උණුසුම් තරග ඉසව් රැසක් අවසානයේ නව තරගාවලි වාර්තා 15ක් බිහිකරමින්. වලල ඒ. රත්නායක විද්‍යාලය තරගාවලියේ සමස්ත බාලිකා ශූරතාවයත්, බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය තරගාවලියේ සමස්ත බාලක ශූරතාවයත් ජයග්‍රහණය කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

89 වැනි ‘Ritzbury’ ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව අද (12) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ දින 3ක් පුරාවට පැවති උණුසුම් තරග ඉසව් රැසක් අවසානයේ නව තරගාවලි වාර්තා 15ක් බිහිකරමින්. වලල ඒ. රත්නායක විද්‍යාලය තරගාවලියේ සමස්ත බාලිකා ශූරතාවයත්, බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය තරගාවලියේ සමස්ත බාලක ශූරතාවයත් ජයග්‍රහණය කිරීමට…