පාසල් පිටියේ දක්ෂයන් තේරීමේ තරගාවලිය අවලංගු වෙයි

78
All Island School Games 2020

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් මාස හතරක පමණ කාලයක් පාසල් වසා තැබීමට සිදුවීම නිසාවෙන් මෙම වසරට අදාළ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙල අවලංගු කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මලල ක්‍රීඩා පුහුණු සංචිතයක් නුවරඑළියට ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උළෙල සහ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉදිරියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් මාස හතරක පමණ කාලයක් පාසල් වසා තැබීමට සිදුවීම නිසාවෙන් මෙම වසරට අදාළ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙල අවලංගු කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මලල ක්‍රීඩා පුහුණු සංචිතයක් නුවරඑළියට ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උළෙල සහ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉදිරියේ…