හෙන්ඩර්සන් දෙවැනි රන් පදක්කමත් දිනා ගනී

79

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් 35 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (11) තුන්වැනි දිනටත් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත් තරග ඉසව් රැසක් පැවැත්වුණු අද දිනය පුරාවට නව තරගාවලි වාර්තා 14ක් බිහි කරන්නට තරගාවලියට එක්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.  දෙවැනි දිනයේ දී නව වාර්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් 35 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (11) තුන්වැනි දිනටත් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත් තරග ඉසව් රැසක් පැවැත්වුණු අද දිනය පුරාවට නව තරගාවලි වාර්තා 14ක් බිහි කරන්නට තරගාවලියට එක්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.  දෙවැනි දිනයේ දී නව වාර්තා…