දෙවැනි දිනයේ දී නව වාර්තා 11ක්! සමස්ත වාර්තා ගණන 15ක්

125

35 වැනි වරටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ තරග අද (31) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. අද දිනයේ දී නව වාර්තා 11ක් අලුත් බිහි කරන්නට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් වූ අතර ඊයේ දිනයේ දී අලුත් වූ වාර්තා 4ත් සමඟින් තරගාවලියේ පළමු දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

35 වැනි වරටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ තරග අද (31) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. අද දිනයේ දී නව වාර්තා 11ක් අලුත් බිහි කරන්නට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් වූ අතර ඊයේ දිනයේ දී අලුත් වූ වාර්තා 4ත් සමඟින් තරගාවලියේ පළමු දින…