පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය ආරම්භයේ දී නව වාර්තා 4ක්

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය

104

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ තරග අද (30) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. අද උදෑසන පැවති සමාරම්භක උත්සවයේ දී ගිනිසිළුව රැගෙන යනු ලැබුවේ ආසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගිය Gateway විද්‍යාලයේ ෂෙලින්ඩා ජැන්සන් සහ කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ චමෝද් යෝධසිංහ විසිනි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ තරග අද (30) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. අද උදෑසන පැවති සමාරම්භක උත්සවයේ දී ගිනිසිළුව රැගෙන යනු ලැබුවේ ආසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගිය Gateway විද්‍යාලයේ ෂෙලින්ඩා ජැන්සන් සහ කෑගල්ල සාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ චමෝද් යෝධසිංහ විසිනි.…