වටිනාම අය අතරේ ලංකාවට මොකද වුනේ?

427

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වටිනාම ක්‍රීඩක (MVP) නම් ලැයිස්තුව එළිදැක්වී තිබෙනවා. එය සකස් කොට තිබෙන්නේ Rediff මාධ්‍ය ජාලයේ ශ්‍රීනිවාස් බෝග්ලේ සහ පුර්නේන්දු මාජී විසින්. කෙසේ වෙතත් එහි තිබෙන නම් දෙස බැලීමේ දී ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ඇතිවන්නේ කනගාටුවක්. ඊට පාදක කොටගෙන තිබෙන්නේ තරගාවලිය පුරාම පැවැත්වුණු තරගයි. අවසන් ප්‍රතිඵලය සහ අවසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වටිනාම ක්‍රීඩක (MVP) නම් ලැයිස්තුව එළිදැක්වී තිබෙනවා. එය සකස් කොට තිබෙන්නේ Rediff මාධ්‍ය ජාලයේ ශ්‍රීනිවාස් බෝග්ලේ සහ පුර්නේන්දු මාජී විසින්. කෙසේ වෙතත් එහි තිබෙන නම් දෙස බැලීමේ දී ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ඇතිවන්නේ කනගාටුවක්. ඊට පාදක කොටගෙන තිබෙන්නේ තරගාවලිය පුරාම පැවැත්වුණු තරගයි. අවසන් ප්‍රතිඵලය සහ අවසන්…